Rekvalifikaci Vám zaplatí ÚP

Rekvalifikaci Vám zaplatí ÚP

Rekvalifikační kurzy v rámci zvolené rekvalifikace podle § 109 a) zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti

  • Žadatel o zvolenou rekvalifikaci si může vybrat rekvalifikační kurz a následně zabezpečit sám
  • Příjem žádostí: Kontaktní pracoviště krajské pobočky dle příslušnosti/ trvalého bydliště
  • Hrazení zvolené rekvalifikace úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení příslušného úřadu práce zda rekvalifikaci uhradí. Je tedy nutné obrátit se nejdříve na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat.
  • Pro zařazení do rekvalifikace jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) Doporučujeme konzultovat výběr rekvalifikace se svým zprostředkovatelem/kou, případně pověřeným pracovníkem pro rekvalifikace na Krajské pobočce Úřadu práce.
  • Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci kurz nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50000,- Kč.
  • Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.
  • V případě, že účastník zvolené rekvalifikace kurz z vážných důvodů nedokončí, uhradí úřad práce rekvalifikačnímu zařízení jen poměrnou část.
  • Úřad práce cenu rekvalifikace neuhradí, pokud účastník zvolený rekvalifikační kurz bez vážných důvodů nedokončí.
  • Po dobu účasti na zvolené rekvalifikace nevzniká uchazeči nárok na podporu při rekvalifikaci.