Pracovník/pracovnice ostrahy v obchodě a službách

Pracovník/pracovnice ostrahy v obchodě a službách

Společnost Bonasus, s.r.o. je na základě autorizace pro profesní kvalifikaci Pracovník ostrahy

v obchodě a službách (kód: 68-011-H) udělenou dne 17. 2. 2022 rozhodnutím vedeným
pod č. j. 25141-9/OBVV-2022, které nabylo právní moci dne 15. 3. 2022 autorizovanou osobou a v případě zájmu nabízí účast autorizovaného zástupce právnické osoby na zkoušce odborné způsobilosti pro tuto kvalifikaci.